Gå tilbake til:
Du er her:

Går videre med tre steder for byarena

Byrådet anbefaler at en ny byarena blir realisert i privat regi. Tre steder for lokalisering skal det jobbes videre med: Kokstad, Slettebakken og Krohnsminde.

I vinter ble en mulighetsstudie for byarena i Bergen lagt frem. Byrådet har gjennomgått mulighetsstudien og kommer med en anbefaling til bystyret. I saken ber byrådet om fullmakt til å jobbe videre med saken.

- Vi har hatt et svært kontruktivt møte med Bergen Næringsråds referansegruppe som gav oss troen på at dette vil kunne bli et løft for hele bergensregionen. Fortsatt er det noen skjær i sjøen, men med godt offentlig-privat samarbeid bør vi ha som felles mål å få dette til, sier byrådsleder Harald Schjelderup.

Åpner for andre steder

Byrådet åpner også for andre potensielle lokaliseringer av en byarena enn det som er nevnt i mulighetsstudien. I arbeidet skal brukerne trekkes med. Byrådet ønsker å trekke med referansegruppen som Bergen Næringsråd hadde i forbindelse med sin utredning.

Utgangspunktet for det videre arbeidet er valg av "kamparena" som hovedkonsept. Byrådet mener lokalisering av en slik arena på Kokstad, Slettebakken eller Krohnsminde er mulige alternativer. Vurderingene som byrådet har gjort er i tråd med det bystyret har vedtatt i forbindelse med idrettsplanen.

Kamparena hovedkonsept

Av de skisserte konseptene for en byarena går byrådet inn for at "kamparena" er hovedkonseptet. Det betyr en arena hvor idretten er hovedbruker, mens konserter, arrangementer og messer er sekundære brukere. I saken legger byrådet til grunn at dette skal realiseres i privat regi. Kommunens rolle blir som premissgiver og samarbeidspart.

Byrådet foreslår at det foreløpig blir satt av en million kroner til det videre utredningsarbeidet.

Bredde på Nymark

Nymark var ett av områdene som ble drøftet i mulighetsstudien. I forbindelse med behandlingen av idrettsplanen bad bystyret om at byrådet kommer tilbake til en sak om best mulig utnyttelse av området og Haukelandshallen med tanke på behovene til innendørs- og utendørsidrettene som bruker området.

I saken anbefaler byrådet at Nymark blir etablert som et senter for breddeidretten. Etablering av en større flerbrukshall i Nymarksområdet skal utredes nærmere.

Saken går videre til behandling i komité og bystyre.

Les dokumentene i saken