Gå tilbake til:
Du er her:

Anbefaler studentboliger tilknyttet Brann stadion

Byrådet anbefaler at Brann Stadion AS får tilrettelegge for 293 studentboliger i sørlig del av tribuneanlegget.

Hele tribune sør med hjørne i sørvest og sørøst skal rives og reetableres. Planforslaget tilrettelegger også for en oppgradering av deler av Brann stadions tribune- og publikumsfasiliteter og av deler av veiarealet og oppholdsarealet rundt anlegget.

Det foreslås ikke endringer i vedtatt byggvolum, utnyttelsesgrad eller byggehøyder for stadionanlegget. Det tilrettelegges for sykkelparkering og HC-plasser, men ikke bilparkering.

Blir en del av flere etablerte brukere

Studentboligene blir en del av flere etablerte brukere i stadionanlegget utenom Brann sine lokaler: fysikalsk institutt, undervisning, barnehage, kontorer og areal til bevertning, kurs- og konferanser. Det er inngått en intensjonsavtale med Sammen – Studentsamskipnaden på Vestlandet (tidligere Studentsamskipnaden i Bergen (SiB)) om at de skal ta over og drifte student-boligene når de ferdigstilles. Reguleringsformål som studentbolig gir hjemmel for reduserte krav og at hyblene ikke kan omsettes som ordinære boliger.

Vedtas av bystyret

Saken skal videre til behandling i komite og endelig vedtak i bystyret.

Les dokumentene i saken.