Gå tilbake til:
Du er her:

Vil omregulere verneverdige Villa Fredheim til bolig

Byrådet anbefaler at Villa Fredheim i Årstad omreguleres fra offentlig bygning til bolig.

Byrådet ser det som positivt at Villa Fredheim, en tidligere herskapsvilla beliggende ved Store Lungegårdsvann, nå foreslås bevart gjennom endret bruk og foreslås omregulert fra næring til boligformål. I dag er det kontor- og næringsvirksomhet i bygget. Planforslaget legger til rette for å etablere åtte boenheter:

  • 1. etasje; 4 leiligheter fra ca 36 – 128 m2 (største leilighet går over deler av underetasje)
  • 2. etasje; 4 leiligheter fra ca 57 – 87 m2 (inkl. deler av loft for to av leilighetene).

Saken skal videre til behandling i komité og bystyre

Les dokumentene i saken