Gå tilbake til:
Du er her:

Anbefaler plan for boliger i Grøvlesvingen

Byrådet anbefaler en plan for boliger i Grøvlesvingen nær Hordvik i Åsane, men vil redusere antall boenheter fra 15 til 12.

Byggehøyden reduseres av hensyn til naboer og stedshensyn. Færre boliger vil bidra til bedre trafikksikkerhet i adkomsten til parkeringsanlegget som krysser en gang- og sykkelvei og veien Grøvlesvingen, som ligger svært nær.

En eksisterende bygning forslås revet til fordel for nybygg. Byrådet mener det bør settes krav til varierte boligstørrelser og at ingen enheter skal ha mindre bruksareal enn 35 m2.

Saken skal videre til behandling i komité og bystyre

Les dokumentene i saken