Gå tilbake til:
Du er her:

Foreslår plassering av vedtatte bomstasjoner

Byrådet anbefaler at de allerede vedtatte bomstasjonene blir i Småstrandgaten og på Strandkaien. Målet er å fange opp trafikken over Torget.

Løsningen er identisk med det som ligger inne i nylig vedtatt stortingsproposisjon. Målet er at bomstasjonene skal være i drift i begynnelsen av 2019.

Løsningen sannsynligvis midlertidig

Plassering av bomstasjon i sentrum vil sannsynligvis være en midlertidig løsning fordi trafikkplan sentrum, som er en forutsetning for etablering av Bybanen gjennom sentrum, vil føre til trafikale endringer som trolig vil gi behov for å flytte installasjoner som skal gjøres nå. Det er krevende å ta høyde for alle eventualiteter med hensyn til fremtidige trafikkmønstre i sentrum, men byrådet legger til grunn at utfordringer med midlertidighet vil gjelde uansett hvilken løsning som velges.

Vil følge eventuelle utfordringer nøye

Etter at stasjonene er satt i drift vil byrådet følge nøye opp utfordringer med hensyn til drift av trolleybusslinjen og risiko for overføring av trafikk til andre sentrumsgater, og eventuelt gjennomføre avbøtende tiltak.

Saken ska videre til behandling i komité og bystyre.

Les dokumentene i saken