Gå tilbake til:
Du er her:

Vil åpne for handelsvirksomhet på Liland

Byrådet vil at kommunedelplanen åpner for etablering av detaljhandel på inntil 1500 kvm på Liland.

Kommunedelplanen for Birkeland, Liland, Ådland og Espeland ble vedtatt i bystyret 27. september 2017.

I sin innstilling legger byrådet frem presiseringer som gjelder bestemmelser om handelsvirksomhet på delområdet Liland.

Her går det blant annet frem at detaljhandel med bruksareal på inntil 1500 kvm skal kunne lokaliseres uavhengig av senterstruktur innenfor boligbebyggelse, i gangavstand til bybanestopp.

Saken skal videre til behandling i komite og bystyre.

Les dokumentene i saken