Gå tilbake til:
Du er her:

Har tildelt tilskudd til klima- og miljøtiltak for 2018

Byrådet har prioritert søknader til kommunens klima- og miljøtilskudd for 2018.

For 2018 skal det fordeles 1.000.000 kroner til lag og organisasjoner til klima- og miljøtiltak. Det kom inn 19 søknader. Søknader som bidrar til å nå målene i Grønn strategi ble prioritert. Byrådet vil ikke gi støtte til ladepunkt for elbiler, fordi dette ikke har merverdi for andre enn eierne.

Byrådet har vedtatt å gi støtte til disse tiltakene:

 • BIWF 2018 v/Fakultet kunst, musikk og design, UiB – 1.300.00 kroner
 • Gytebekkprosjekt i Knappentjern v/Helge Moe – 5.000 kroner
 • Klimafestivalen 2018 v/BIFF – 100.000 kroner
 • Lystgården en koblingsarena v/Stiftelsen Lystgården – 150.000 kroner
 • NABO - Bærekraftige liv nettverket v/ Bærekraftige liv SA – 40.000 kroner
 • Nabolagskraft for bærekraftig mobilitet v/ Bærekraftige liv på Landås – 150.000 kroner
 • Norges Miljøvernforbund - Marin forsøpling – 120.000 kroner
 • Oljefri og Energismart v/Naturvernforbundet Hordaland – 75.000 kroner
 • Plastjakten Hordaland v/Naturvernforbundet Hordaland – 100.000 kroner
 • Prøvekjøre elsykkel Bergen Hordaland – 30.000 kroner
 • Ta vare på det du har v/Naturvernforbundet Hordaland – 100.000 kroner

Tilskuddet dekkes inn gjennom kommunens klima og miljøfond.

Les dokumentene i saken