Gå tilbake til:
Du er her:

Broen på Nygårdstangen skal hete Nonnekloppen

Byrådet vedtok 20. september at den nye gang- og sykkelbroen mellom ADO Arena og Brannstasjonen skal hete Nonnekloppen.

I regi av Miljøløftet har det har vært utlyst navnekonkurranse på ny gang- og sykkelbro mellom ADO Arena og Hovedbrannstasjonen. Ved fristens utløp var det fra 302 forslagsstillere kommet inn forslag på 558 navn, hvorav 379 var unike. Navnet Nonnekloppen ble foreslått av èn person.

Fyller kriteriene

Om navnet Nonnekloppen sier juryen at navnet har en tilknytning til stedet Nonneseter kloster, broen deler Nonnestien, kobling til Florida sykehus som var drevet av nonner, hedrer kvinner, er likt på nynorsk og bokmål. Ordet klopp betyr for øvrig liten bro lagt tvers over et vannløp, eller en myr.

Det var en enstemmig jury som kåret vinneren av navnekonkurransen. Juryen mener viktige kriterier for et navn er at det er lett å huske, skrive, lese og å uttale. Det er også viktig at navnet er slik at man unngår at det blir forkortet i dagligtale, og at navnet vil bli brukt i fremtiden.

Dette er juryen

En egen jury ble oppnevnt for navnekonkurransen, og besto av:

  • Johanne Gillow, byantikvar Bergen kommune
  • Ivar Utne, Førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap/navnegransking ved UiB
  • Elias Bjørkhaug Mosevoll, ordfører i ungdommens bystyre
  • Anna Elisabeth Øyrehagen Akselvoll, varaordfører i ungdommens fylkesting

John Monsen, Plan- og bygningsetaten, har vært sekretær for juryen.

Gang- og sykkelbroen er et prosjekt i Miljøløftet. Offisiell åpning av broen vil etter planen skje før jul.

Les dokumentene i saken