Gå tilbake til:
Du er her:

Anbefaler plan for Gamle Betanien

Byrådet anbefaler plan for omregulering fra kontor til bolig i Gamle Betanien i Kalfarveien. Villa Balconen foreslås regulert til rekkehusleiligheter og det foreslås et nybygg.

Antall boenheter totalt er foreslått til 42, med fire leiligheter i Villa Balconen, seks leiligheter i Gamle Betanien og nybygg med 32 leiligheter.

Kalfarveien 22 forblir uendret. Nybygg i bakkant av Gamle Betanien planlegges etablert delvis inn i eksisterende terreng. Nytt bygg er i forslag til ny plan foreslått noe høyere enn i gjeldende plan (maks kote +42.5m mot kote +38,5m). Uteoppholdsareal foreslås løst i hovedsak på felles takhage på nybygget, samt i mellomrommet mellom nybygg og Villa Balconen. I tillegg etableres et gårdsrom mellom Gamle Betanien og nybygget. Den verneverdige stien bak Kalfarveien 22 og opp mot Villa Balconen, kalt Balconen park,skal oppgraderes. Adkomst med bil skjer via eksisterende innkjørsel fra Kalfarveien.

Les dokumentene i saken.