Gå tilbake til:
Du er her:

Vil legge til rette for nye boliger på Oksla i Arna

Byrådet anbefaler en plan for to boligfelt på Oksla i Indre Arna.

Byrådet mener at en justering av den foreslåtte bebyggelsen til lavere blokker vil bidra til å skape en arkitektonisk helhet i området, med punkthus som gir luft og sikt mot landskapet. Byrådet anbefaler derfor en bygningstypologi med blokker som er redusert med en etasje. Den samlete reduksjonen med en etasje på hver av blokkene vil gi en reduksjon på inntil 16 boenheter, fra de foreslåtte 105 boenhetene i planforslaget.

Byrådet anbefaler at det tas inn en bestemmelse som sikrer varierte boligstørrelser og inkluderer familieleiligheter. Dette innebærer krav om at min 20 prosent av leilighetene blir over 80 m2, og maks 20 prosent under 50 m2.

For å kunne anbefale utbygging må området, mener byrådet at det må sikres en god snarvegforbindelse til stasjonsområdet.

Les dokumentene i saken

Saken skal videre til behandling i komité og bystyre