Gå tilbake til:
Du er her:

Legger hovedplaner for vannforsyning og for avløp og vannmiljø på høring

Byrådet vil sende utkast for vannforsyning og for avløp og vannmiljø i Bergen kommune for perioden 2019–2028 til høring.

Hovedplan for vannforsyning

Det er utarbeidet et utkast til hovedplan for vannforsyning for perioden 2019–2028. Planen presenterer status for vannforsyningen, langsiktige målsettinger og tiltak for å nå målene.

Planen angir blant annet nødvendige tiltak for å oppfylle drikkevannsforskriften og bedring av forsyningssikkerheten ved at samkjøringsmulighetene mellom bydelene styrkes. Fornying av eksisterende anlegg har også stort fokus i planen.

Hovedplan for avløp og vannmiljø

Hovedplan for avløp og vannmiljø 2019–2028 presenterer status for tilstanden i vannforekomstene og for avløpshåndteringen og det settes mål og angis forslag til tiltak for virksomheten. Viktige prioriteringer i perioden vil blant annet være klimatilpasning, tilrettelegging for god badevannskvalitet og fornying av eksisterende anlegg.

Kunngjøring finner du her.

Les dokumentene i saken.