Gå tilbake til:
Du er her:

Anbefaler plan for riving og nybygg i Bjørnsonsgate

Byrådet anbefaler plan for fornying av Andreas Olsen-kvartalet på Kronstad.

Formålet med planforslaget er å skape et lokalsenter for bydelen og høgskolecampusen med spise- og møtesteder, dagligvarehandel, helsetjenester, treningstilbud og kontorbaserte virksomheter.

Butikk, trening, kafe og kiosk

Planen innebærer at mye av bygningsmassen skal rives for å gi plass til den nye bebyggelsen. Eksisterende dagligvarehandel og treningssenter ønskes videreført. I tillegg ønskes det etablert kafe og kiosk. Det er eksisterende kontorer i tilknytning til Høgskolen og Haukeland Universitetssjukehus som ønskes videreført og utvidet.

54 nye boenheter

Boligdelen av planforslaget foreslås plassert på toppen av den øvrige bygningsmassen. Det planlegges opp til 54 boenheter mellom 40-90 kvadratmeter. Leiligheter skal fordeles på to-, tre-, og fireroms leiligheter.

Saken skal videre til behandling i komité og bystyre.

Les dokumentene i saken