Gå tilbake til:
Du er her:

Vil arbeide videre med løsning for turveg på Nattland og Sædalen

Som svar på et innbyggerforslag vil byrådet arbeide videre med en løsning for turveg mellom Nattland og Sædalen og Kringlebotn.

Det er Bærekraftige liv Nattland og Sædalen, Foreningen Bergendal gård, Kringlebotn Velforening, Nattlandsfjellet Vel, Sædalen Idrettslag og Sædalen og Nattland velforening som har sendt inn Innbyggerforslaget om en godt drenert turvei med belysning og effektivt vintervedlikehold. Lagene mener at det samlet sett vil kunne være store gevinster ved å knytte Nattland og Sædalen bedre sammen med Kringlebotn, Sandalen og Nesttun.

Oppgradering av dagens sti er i gang

Byrådet viser til at det nå foretas en oppgradering av dagens stiforbindelse gjennom området, og at oppgraderingen i noen grad imøtekommer innbyggerforslaget.

Samtidig anbefaler byrådet at bystyret gir sin tilslutning til at det arbeides videre med sikte på en løsning som svarer på innbyggerforslaget sine mål og ambisjoner i tråd med byrådets anbefaling, og at resultatet av et forestående forprosjekt vurderes i byrådets arbeid med framtidig Handlings- og økonomiplan.

Endelig vedtak i bystyret

Saken skal videre til komite og bystyret.

Les dokumentene i saken.