Gå tilbake til:
Du er her:

Anbefaler ikke videre arbeid med plan på Brurås

Byrådet anbefaler at det ikke arbeides videre med et forslag om å etablere næringsvirksomhet på en boligtomt på Søre Brurås, Haukås i Åsane.

Anbefalingen gjøres på bakgrunn av føre-var holdning til elvemuslingene i Haukåsvassdraget, reguleringsmessige avklaringer av fremtidig arealbruk i nærområdet til vassdraget samt et vegnett som ikke tåler ytterligere belastning.

Saken skal videre til komite for miljø og byutvikling.

Les dokumentene i saken.