Gå tilbake til:
Du er her:

Vil avslå søknad om godsterminal på Koengen

Byrådet anbefaler at Bane Nors søknad om å etablere midlertidig godsterminal for mottak av biler på Koengen avslås.

Den midlertidige transporten av biler skal erstatte trafikken som i dag går til Mindemyren frem til ombyggingen av Nygårdstangen er ferdigstilt.

I sin anbefaling om å avslå søknaden, presiserer byrådet at framdriften for Bybanen veier tyngst og har første prioritet, og at kommunen opplever at alle partene i Miljøløftet forplikter seg til en slik prioritering Byrådet ser heller ikke at konsekvensene for det nasjonalt viktige kulturminnet er tilstrekkelig vurdert og heller ikke at markedssituasjonen i høve godstransportøren sin prioritering av sjø og veg uavhengig av Bane Nor sin flytting fra Koengen er tilstrekkelig vurdert.

I et langvarig perspektiv stiller også byrådet spørsmål ved kapasiteten på Nygårdstangen og med det faren for en mer permanent etablering av godsterminal på Koengen.

Les dokumentene i saken