Gå tilbake til:
Du er her:

Vil ha studentboliger i repslager-anlegget på Fjøsanger

Byrådet anbefaler plan for å utvikle det fredete repslageranlegget til studentboliger.

Planforslaget legger til rette for en innvendig transformasjon av det fredete repslager-anlegget på totalt 14 bygninger til cirka 166 hybelenheter. Selve reperbanen er foreslått benyttet til sykkelparkering og lagerplass. I tillegg viser planforslaget et nytt 85 meter langt boligbygg på fem etasjer og med cirka 156 hybelenheter. Uteoppholdsarealer er vist mellom bygningene bak reperbanebygget langs Fjøsangerveien.Planforslaget omfatter også eksisterende nyere kontorbygg, Fjøsangerveien 91, samt et vegetasjonsbelte mot Solheim gravplass.

Byrådet slutter seg til planforslaget om utbygging av repslageranlegget til en kombinasjon av studentboliger og vern av fredet kulturminneanlegg gjennom bruk.

Saken skal videre til komité og bystyre

Les dokumentene i saken