Gå tilbake til:
Du er her:

Vil gi rammetillatelse til hotell i Solheimsgaten 5

Byrådet vil gi rammetillatelse for oppføring av hotell i Solheimsgaten 5. Tillatelsen gis på vilkår om at prosjektet bearbeides med hensyn til visuelle kvaliteter og revidert plan for kaipromenaden.

- Prosjektet må bearbeides videre med hensyn til arkitekturen i samråd med Byarkitekten, sier byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti.

Søknad om rammetillatelse gjelder oppføring av nybygg av hotell med serveringssted på bakkeplan. Bruttoarealet er på 7798 m2 og hotellet skal bygges i seks etasjer med teknisk rom på taket. Hotellet vil få 199 rom. Søknaden inkluderer også opparbeidelse av torg mot friområde og sjø, og kaipromenade langs sjøfronten og gangveien langs vestsiden av hotellet som skal videreføres rundt hele hotellet og tilknyttes fortauet langs nye Solheimsgaten,

- Sjøfronten rundt Puddefjorden skal være tilgjengelig

Det gjeldende arealplankartet viser en 10 og 18 meter bred kaipromenade rundt hotellet med høyde over havet på 2,75 + meter. Hensynene bak bestemmelsene er å etablere en tilgjengelig sjøfront rundt Puddefjorden som skal være universelt utformet og offentlig tilgjengelig uavhengig av springflo og økt havnivå. Det innsendte tegningsmaterialet viser en offentlig gangvei med svært redusert bredde og store nivåforskjeller og med kun et tynt belte med universell tilgjengelighet rundt hotellet. Byrådet anbefaler derfor at det settes vilkår om at det sendes inn revidert utomhusplan for kaipromenaden som viser et 10 meter bredt sammenhengende gangareal rundt hotellet, og et strekk med 18 meter bredde på byggets sørvestre side som har nivåhøyde på 2,75 + meter, iht. reguleringsplanens arealplankart.

- Vi skal ha en god og bred strandpromenade som er universelt utformet og tilgjengelig for alle, sier Tryti.

Setter vilkår om bedre visuelle kvaliteter

Byrådet anbefaler også at prosjektet må bearbeides ytterligere i samråd med Byarkitekten med hensyn tilbyggets visuelle kvaliteter, som byggets fasadedetaljer, materialitet og fargesammensetning.

Saken skal videre til behandling i komité og bystyre

Les dokumentene i saken