Gå tilbake til:
Du er her:

Vil ha snøkanon ved Skomakerdiket

Byrådet anbefaler at Fløibanen får etablere mobil snøkanon ved Skomakerdiket i vintersesongen.

I tillegg etableres en vannledning fra Blåmanssvannet med tilhørende pumpestasjon.

Byrådet mener etableringen må sees i sammenheng med oppføring av varmestue ved Skomakerdiket, godkjent av bystyret 21.11.2018, og at etableringen vil øke bruken av området rundt Skomakerdiket i vinterhalvåret.

Saken skal videre til behandling i komité og bystyre.

Les dokumentene i saken