Gå tilbake til:
Du er her:

Vil rive Telenorsentralen ved Rundemanen

Byrådet vil rive Telenorsentralen ved Rundemanen. Den 130kvm store bygningen er ikkje i drift og står tom.

Bygningen som vert søkt rive, er lokalisert like ved Riksantikvaren sitt avgrensingsområde for lyskastarbatteri Rundemanen frå 2.verdskrigen.Byantikvaren har gjeve uttale og konkluderer med at bygningen ikkje har antikvarisk verdi.

Saka skal viare til handaming i komité og bystyre

Les dokumenta i saka