Gå tilbake til:
Du er her:

Vil ha nye tiltak for å minske matsvinn

Byrådet vil skrive under på avtalen KuttMatsvinn2020 og gjøre en rekke andre tiltak for å få ned matsvinn i kommunen.

Å kaste mat som mennesker kunne spist, er både dyrt og miljøskadelig. Basert på innbyggertall kastes omtrent 20 tonn mat definert som matsvinn i Bergen kommune hvert år.

Nå presenterer byrådet til sammen 19 muligheter til å effektivt redusere matsvinn, både i kommunens egen drift, blant private aktører og hos forbrukere.

Avtale om kutt

Når det gjelder kommunens drift ønsker byrådet å lage en egen prosjektgruppe som blant annet skal lage en langsiktig handlingsplan mot matsvinn, sørge for bedre innkjøpsrutiner og sette krav til håndtering av overskuddsmat fra store arrangementer i byen.

En del av dette er at Bergen skal forplikte seg gjennom å underskrive avtalen KuttMatsvinn2020. Dette er et prosjekt der mange aktører i serveringsbransjen og også noen offentlige virksomheter samarbeider for å redusere 20 prosent av matsvinnet innen 2020.

Tiltak virker

Årlig kaster vi i Bergen mat til en verdi av rundt 1,2 milliarder kroner, og matsvinnet innebærer utslipp av cirka 69.000 tonn CO2-ekvivalenter. Dette har altså en betydelig kostnad både økonomisk og for klimaet.

Samtidig viser statistikken at matsvinnet går ned. Nasjonalt ble matsvinnet redusert med 13 prosent fra 2015 til 2017, ifølge rapporter fra Østfoldforskning. Langt færre forbrukere oppgir at de kaster mat på grunn av datostemplingen etter at matvarebransjen begynte å datomerke med “best før, ofte god etter”. Byrådet fremhever at matsvinn, redusert datoskrekk og restematmåltider er i vinden, og i dette ligger det en mulighet for Bergen kommune til å tilrettelegge for å videreføre den positive trenden.

Saken skal videre til behandling i komité og bystyre.

Les dokumentene i saken.