Gå tilbake til:
Du er her:

Vil ruste opp Dokkeveien

Byrådet har behandlet sak om forprosjekt for å legge til rette for gateopprustning i Dokkeveien mellom Ivar Aasens gate og Sydneshaugen.

Det er utarbeidet et forprosjekt for å legge til rette for gateopprustning i Dokkeveien mellom Ivar Aasens gate og Sydneshaugen. Initiativet kom fra beboere og velforeningen. Målet er å bedre for holdene for fotgjengere ved sanering av gateparkering og opparbeiding av gaten til oppholdsrom. Saken gjelder ellers kjøremønster og premissene for opparbeiding av gaten.

Forprosjektet har nå vært ute på høring. Det kom inn seks private merknader og fire høringsuttalelser.

Byrådet mener gjennomføringen av tiltaket vil skape et bedre byrom med mer plass til liv og aktiviteter på gateplan og øke hele nærområdets attraktivitet. Forprosjektet med anbefalt løsning for Dokkeveien mellom Ivar Aasens gate og Sydneshaugen som beskrevet i saken, legges til grunn ved detaljprosjektering av gaten.

Les byrådssaken