Gå tilbake til:
Du er her:

Vil ha plan- og designkonkurranse for bystrand og ny park

Byrådet har vedtatt program som definerer veien videre for arbeidet med bystrand og ny Lungegårdspark i sentrum.

Bymiljøetaten har utarbeidet program for Bystrand og ny Lungegårdspark. Programmet er utarbeidet som en oppsummering av programfasen, og formidler forutsetninger og betingelser for den nye parken og stranden. Programmet legger føringer for videre arbeid, og for plan- og designkonkurransen som skal lyses ut i forbindelse med prosjektet.

Hovedpunktene i programmet er:

  • Mål og visjon
  • Områdeavgrensning
  • Innhold i parken
  • Formingsprinsipp og programmering
  • Prosess og fremdriftsplan

Begrenset plan- og designkonkurranse

Det blir lyst ut en prekvalifisering i hele EØS for å få inn firma som skal delta på mulighetsstudie av området. Vinneren skal skal utarbeide forprosjekt og detaljprosjekt for området. I tillegg vil det bli inngått kontrakt med kunstnerne Bochert og Rones om redesign, reetablering og plassering av kunstverkene Regnhytten og land-art.

Mulig utfylling i sør

Det er ellers gjort en mulighetsstudie av ytterligere utfylling sørover i planområdet. Generelt vil det gi et større parkområde og bystrand og gi større muligheter for tilpasninger ved etableringen av Bybanen.

Les mer i dokumentene i saken