Gå tilbake til:
Du er her:

Slutter seg til byvekstavtale for bergensområdet 2019-2029

Byrådet anbefaler ny byvekstavtale for bergensområdet. Innstillingen forventer at høyere statlige rammer blir lagt på bordet ved reforhandling av avtalen i 2021 og at E39 Klauvaneset - Vågsbotn blir realisert snarest mulig.

Avtalen forplikter partene i avtaleområdet til å nå målet om nullvekst i personbiltransporten. Staten på sin side har forpliktet seg til å bidra med i overkant av 11,3 milliarder (2019-kroner) gjennom hele avtaleperioden.

Utenom finansiering av Bybanen til Fyllingsdalen, innebærer dette 289 millioner per år til programområdetiltak og belønningsmidler utover det som ligger i gjeldende byvekstavtale. Av disse er det i utgangspunktet satt av 303,5 millioner kroner per år til Bergen kommune (mot cirka 225 millioner kroner i gjeldende avtale). Sammen med et fylkeskommunalt bidrag på 265 millioner kroner årlig har avtalen en totalramme på 14.087 milliarder i 2019-kroner.

En god avtale for regionen

Selv om forventningene til statlige midler nok var høyere enn det man har fått gjennomslag for i avtalen, mener byrådet at dette er en god avtale for regionen, og at 11,3 milliarder statlige kroner over 11 år vil være et svært viktig bidrag for å gjennomføre gode og helt nødvendige areal- og transportløsninger i regionen. Byrådet understreker også at avtalen ikke innebærer økninger eller endringer i bompengeavtalen. Bypakke for Bergen er allerede vedtatt av Stortinget og integrert i gjeldende byvekstavtale for Bergen

På bakgrunn av de gode resultatene i Bergen og bergensområdet med hensyn til reduserte bilandeler, svært gode tall for kollektivreiser og reduserte klimagassutslipp fra transportsektoren innstiller byrådet på at Bystyret forventer at høyere statlige rammer blir lagt på bordet ved reforhandling av avtalen i 2021 og at det må forventes at statlig finansiering av Bybanens byggetrinn 5 til Åsane sikres gjennom neste NTP (2022-2033).

Disse er avtaleparter

Avtaleparter er Samferdselsdepartementet (SD), Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Hordaland fylkeskommune og kommunene Bergen, Lindås, Askøy, Fjell og Os. Avtaleområdet er fra 01.01.2020 avgrenset til kommunene Bergen, Alver, Askøy, nye Øygarden og Bjørnafjorden. Avtalen gjelder ikke før alle lokale avtaleparter har fattet politiske vedtak.

Les dokumentene i saken