Gå tilbake til:
Du er her:

Legger gåstrategi for Bergen ut på høring

Byrådet legger gåstrategi for Bergen 2019 - 2030 ut på offentlig høring. Hovedmålet er at Bergen i 2030 har en gangandel på 30 prosent.

Gåstrategi for Bergen 2019-2030 skal være et styringsverktøy for tilrettelegging for gående. I dag er det store forskjeller i gangandelen i ulike bydeler. Hver fjerde reise i Bergen som helhet i dag er en gangtur. Strategiens visjon er at Bergen er en tilgjengelig og bærekraftig by som kan leves og utforskes til fots. Gåbyen har rom for alle.

Hovedmålet er at Bergen i 2030 har en gangandel på 30 prosent og at det er trygt og attraktivt å ferdes til fots.

Følgende innsatsområder er pekt ut:

  • Arealbruk
  • Målrettet offentlig innsats i gangnettet
  • Samspill i trafikken
  • Drift og vedlikehold
  • Kunnskapsutvikling
  • Gåkultur og kommunikasjon

Høringsutkastet peker på delmål og satsinger som trengs for å øke gangandelen.

Byråden peker på at den satsingen som må til for å realisere nødvendig infrastruktur for gange, vil kreve offentlige planer og betydelige investeringer. Det må jobbes målrettet med både planlegging, bygging og finansiering.

Godt grunnlag

Byråden mener høringsutkastet til gåstrategi er et godt grunnlag for å utvikle tiltak som vil øke gangandelen slik at vi kan nå nullvekstmålet vi har forpliktet oss til i byvekstavtalen.

Høringsdokumenten blir formelt kunngjort på kommunens kunngjøringsside når den er klar. Det blir også annonsert i Kommunetorget. Høringsfristen er normalt seks uker etter annonsering.

Les dokumentene i saken