Gå tilbake til:
Du er her:

Vil ta lederrolle i arbeidet med FNs bærekraftsmål

Byrådet ønsker å ta en lederrolle som pådriver for arbeidet med FNs bærekraftsmål, både i Bergensregionen og Norge.

- Skal vi lykkes med å nå målene, er det avgjørende å ha samarbeid på ulike områder og med aktører som arbeider med å støtte opp om bærekraftsmålene. Byrådet ønsker å ta en ledende rolle og invitere til et bredt samarbeid i Bergensregionen om hvordan en i fellesskap kan oppfylle målsetningene i FNs bærekraftsmål, sier byrådsleder Roger Valhammer.

Har kartlagt aktiviteten

Til saken følger en oversikt over aktiviteten i Bergen kommune som bidrar til FNs bærekraftsmål, med referanse til relevante delmål og hvilken byråd som er ansvarlig. Oversikten viser at Bergen gjør mye, og er et utgangspunkt for videre innsats som aktiv medspiller for å nå de globale målene.

Bergen kommune ble også nylig kåret til Norges mest attraktive by 2019. Begrunnelsen for prisen var de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Bærekraftsmålene reflekterer disse tre dimensjonene.

Byene må ta ansvar

- Byene må gå foran i arbeidet med å kutte klimagassutslipp. Bergen er den byen i Norge som har kuttet mest. Skal vi nå FNs bærekraftsmål må byene også ta et ansvar og det gjør Bergen ved å koble alt vi gjør lokalt til hvordan det bidrar til å nå bærekraftsmålene, sier byråd for klima, kultur og næring Julie Andersland.

Byrådet foreslår også å delta aktivt i KS sitt nettverk for bærekraftsmålene.

Byrådet vil årlig legge frem en sak for bystyret om status for Bergen kommune sitt arbeid på området.

Saken skal videre til behandling i komite og bystyret.

Les dokumentene i saken