Gå tilbake til:
Du er her:

Vil etablere ti nye boliger i Østre Hopsvegen

Byrådet anbefaler en plan som legger til rette for ti nye boliger i Østre Hopsvegen, utbedring av Kloppedalsvegen og etablering av friområde med turvei.

Det er i dag et bolighus på eiendommen som foreslås revet.

Leiligheter

Boligbyggene skal fordeles på to bygningskropper med tre etasjer hver, i tillegg til parkeringskjeller. Tredje etasje i byggene er inntrukket. Maksimal byggehøyde er 10,5 meter.

Leilighetene vil få ulike størrelser, og de skal tilrettelegges for alle aldersgrupper.

Ivaretar målet om gåbyen

I Kommuneplanens arealdel er planområdet vist som byfortettingssone. Området ligger sentralt til på Hop, med god tilkomst til bybanestopp, nærhet til barnehage og skole samt kort vei til Nesttun og servicetilbud. Planforslaget ivaretar dermed mål i kommuneplanens samfunnsdel (KPS) om blant annet gåbyen Bergen.

Økt trafikksikkerhet

Planforslaget vil også medføre en opprusting av deler av Kloppedalsvegen med bedre sikt- og møteforhold og bredere fortau. Det fører til økt trafikksikkerhet og økt tilgjengelighet for fotgjengere.

Saken skal videre til komite og bystyre.

Les dokumentene i saken.