Gå tilbake til:
Du er her:

Starter utviklingsprogram for Dokken

Som en oppfølging av opp bystyrets bestilling om å følge opp arbeidet med å transformere Dokken vil byrådet starte opp et utviklingsprogram. Oppstartsaken beskriver organisering og fremdrift for det videre arbeidet.

- Området Dokken og Jekteviken er en fantastisk mulighet for Bergen til å finne ut hva som bør være de viktigste prioriteringene for Bergen sentrum. Vi bør ha store ambisjoner for byen og bruke anledningen til å diskutere hva Bergen kan og bør være de neste 100 år, sier byråd for klima, miljø og byutvikling Thor Haakon Bakke.

Arbeidet med å endre Dokken fra godshavn til en fremtidsrettet bydel vil bestå av mange prosjekter og involvere de fleste av kommunens ansvarsområder og mange eksterne aktører. Byrådet vil derfor løfte arbeidet ut av linjeorganisasjonen og organisere arbeidet utfra en programmodell som man mener vil gi positive resultater med tanke på koordinering, intern og ekstern samhandling og fremdrift.

Visjon og overordnet strategi for utviklingsarbeidet

For at prosjekter og aktiviteter som vil pågå over lang tid skal kunne styres og koordineres vil det være behov for å konkretisere en visjon med tydelige strategiske mål som kan ligge til grunn for utviklingen av den nye bydelen. Medvirkning til overordnet visjon og strategi skal skje gjennom workshops i ByLab, dialog og debatt, og legges frem for bystyret høsten 2020.

Vil etablere utviklingsselskap

Det settes i gang et utredningsarbeid fro å avklare hvordan og når et utviklingsselskap kan etableres.

Utredningen skal eksempelvis avklare selskapsform, formål og oppdrag og hva som skal inngå som selskapets egenkapital

Offentlig arealplan

Det legges opp til at offentlig arealplan og detaljplan for Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet skal være klare til vedtak i bystyret innen utgangen av 2023.

Les dokumentene i saken