Gå tilbake til:
Du er her:

Forlenger Hjertesone-prosjektet

Byrådet har fått status for prosjektet Hjertesone og forlenger trafikksikkerhetsprosjektet til ut 2020.

Bakgrunn for saken er at bystyret vedtok i oktober 2016 at alle skoler i Bergen skal innen utgangen av bystyreperioden ha en egen trafikksikringsplan med risikovurdering og tiltaksplan og at alle skoler skal innen utgangen av bystyreperioden opprette en "Hjertesone" rundt skolen. Byrådet har nå fått status for arbeidet som er gjort.

Status nå

I 2018 ble det ansatt en prosjektleder for Hjertesone-prosjektet og det ble satt i gang pilotprosjekter på fem skoler: Landås, Kjøkkelvik, Natland, Sædalen og Søreide. Det ble også utarbeidet en mal for trafikksikkerhetsplan, som skolene kan bruke.

Prosjektet er nå i utrullingsfasen, med fokus på flere aktiviteter. Det gjennomføres befaringer og møter med alle skolene i prosjektet. Per 1. september er det gjennomført møter og befaringer med 31 av de 66 barneskolene i kommunen. Cirka halvparten av barneskolene levert trafikksikkerhetsplaner. Det jobbes også med å få på plass egne hjertesoneskilt. Så langt har to skoler hatt formell åpning av sine hjertesoner.

Forlenges

Det var ikke realistisk å få fullført prosjektet innenfor bystyreperioden 2015-2019. Det er derfor behov for å forlenge prosjektperioden for å få gjennomført prosess med alle skolene. Byrådet har vedtatt å forlenge prosjektet ut 2020 og bevilger penger til dette.

Les dokumentene i saken