Gå tilbake til:
Du er her:

Vil tillate FN å bruke Torgallmenningen

Byrådet gir FN-sambandet tillatelse til å bruke Torgallmenningen til folkefest 29. oktober.

I forbindelse med Internasjonal uke har FN-sambandet søkt om å få bruke Torgallmenningen til en Internasjonal folkefest lørdag 29. oktober 2011. Dette ble først avslått, med henvisning til regelen om at større arrangementer skal bruke Festplassen.

FN-sambandet har klaget på vedtaket, og fagetaten har fastholdt sitt vedtak, og vist til byrådssak tidligere i år der bruken av plassene i sentrum ble drøftet. Da forelå ikke søknaden fra FN-sambandet. Byrådet har nå fått saken til behandling og bestemt at søker kan få bruke Torgalmenningen 29. oktober.

Les saksdokumentene her