Vil tillate FN å bruke Torgallmenningen

Byrådet gir FN-sambandet tillatelse til å bruke Torgallmenningen til folkefest 29. oktober.

I forbindelse med Internasjonal uke har FN-sambandet søkt om å få bruke Torgallmenningen til en Internasjonal folkefest lørdag 29. oktober 2011. Dette ble først avslått, med henvisning til regelen om at større arrangementer skal bruke Festplassen.

FN-sambandet har klaget på vedtaket, og fagetaten har fastholdt sitt vedtak, og vist til byrådssak tidligere i år der bruken av plassene i sentrum ble drøftet. Da forelå ikke søknaden fra FN-sambandet. Byrådet har nå fått saken til behandling og bestemt at søker kan få bruke Torgalmenningen 29. oktober.

Les saksdokumentene her

  • DEL PÅ:

Politiske saker

Få oversikt over møter, finn saksdokumenter eller spørsmål stilt i styrer, råd og utvalg.
Åpne politiske saker og spørsmålsregister

Politikerregister

Oversikt over politikere i Bergen kommune, og deres politiske verv og økonomiske interesser.
Åpne politikerregisteret

Gaveregister

Ønsker du innsyn i gaveregisteret for byrådene sender du en epost til: byradslederbergen.kommune.no

Les Retningslinjer for folkevalgte for å gi og ta imot gaver
Registeret er offentlig.