Gå tilbake til:
Du er her:

Økonomi og administrasjon

Vil bevilge 5,2 millioner til konkursboet etter sykkel-VM

Byrådet vil anbefale at bystyret bevilger et tilskudd på inntil 5.2 millioner kroner til å dekke kostnader forbundet med gjennomføring av Sykkel VM 2017.

(19.04.2018)

Slepp nynorsken fri i kommunen

Byrådet ønskjer å betre kåra for nynorsken i Bergen. Alle tilsette skal fritt kunne skrive på den målforma dei ønskjer i tenesta for kommunen. Nynorsk skal også bli meir synleg.

(10.01.2018)

Legger frem andre tilleggsinnstilling til budsjettet

Byrådet har i dag lagt frem sin andre tilleggsinnstilling til budsjettet for 2018 og handlings- og økonomiplan 2018-2021. Den fanger blant annet opp endringer i budsjettavtalen på Stortinget om statsbudsjettet.

(07.12.2017)

Kommunen vil sikre seg gassverktomten

Byrådet vil kjøpe tilbake gassverktomten fra BIR AS.

(29.11.2017)

Kommunen vil kjøpe Postterminalen

Byrådet rår til at Bergen kommune tar over Postterminalen på Minde. Eigedomen skal sikre kommunen ein sentral skuletomt i Årstad bydel.

(29.11.2017)

404,7 millioner bedre enn budsjett

Årets siste tertialrapport viser at driften av Bergen kommune går 404,7 millioner kroner bedre enn budsjett. Hovedforklaringen ligger i økte skatteinntekter og god økonomistyring.

(26.10.2017)

Foreslår tiltak mot ufrivillig deltid

Byrådet skal neste uke ta stilling til en sak med tiltak som skal utvikle en heltidskultur i kommunen.

(24.08.2017)

Legger frem handlingsplan for næringsutvikling

Byrådet legger frem handlingsplan for næringsutvikling i Bergen 2017-18.

(24.05.2017)

Ber om tilleggbevilgning til sykkel-VM

På grunn av ekstraordinære beredskaps- og driftsbehov under sykkel-VM, foreslår byrådet en tilleggsbevilgning på 45,4 millioner.

(24.05.2017)

Skal behandle søknad om tilleggsbevilgning til TV-aksjonen 2017

Byrådet skal behandle søknad om tilleggsbevilgning til TV-aksjonen 2017 til UNICEF.

(11.05.2017)

Enig om kjøp av tomt til skole på Tunesflaten

Kommunen har forhandlet om å kjøpe deler av en eiendom på Tunesflaten i Ytrebygda til skole og flerbrukshall. Byrådet anbefaler å godkjenne tomtekjøpet til 35 millioner kroner.

(04.05.2017)

Oppretter senter for digitalisering av Bergen kommune

Byrådet ønsker å skape kultur for digitalisering og innovasjon i kommunen. Til å drive frem dette arbeidet skal etableres et eget fagsenter for innovasjon.

(27.04.2017)

Vil samarbeide regionalt om digitalisering

Byrådet har behandlet sak om regionalt samarbeid om økt digitalisering av kommunens tjenester.

(26.04.2017)

Anmelder manglende varsling

Bergen kommune er kjent med at en privat barnehage ikke har meldt videre mistanker om vold i nære relasjoner. Byrådet har valgt å anmelde dette forholdet.

(26.04.2017)

Vil rehabilitere heile rådhuset

Byrådet ønskjer å rehabilitere Bergen Rådhus også på innsida når det likevel skal gjerast arbeid med fasaden.

(26.04.2017)