Gå tilbake til:
Du er her:

Økonomi og administrasjon

Miljøprosjekt i 17 kommunale bygg

17 kommunale bygg er omfatta av eit prosjekt til 35 millionar kroner som skal gjere dei meir gjerrige på straum, venlegare mot miljøet og betre inneklimaet. Byrådet rår til å gjennomføre prosjektet.

(18.09.2019)

Bergen Vann med 8,3 millionar i overskot

Det kommunale føretaket Bergen Vann KF fekk i 2018 eit overskot på 8,3 millionar kroner. Byrådet rår til at fem millionar kroner av overskotet overførast til bykassa.

(28.08.2019)

Skal vedta handlingsplan for etisk og rettferdig handel 2019 - 2020

Byrådet skal vedta en handlingsplan for å samle ressurser og utvikle et bredt samarbeid for etisk og rettferdig handel og fairtradbyen Bergen.

(19.06.2019)

Legg fram tertialrapporten

Byrådet har lagt fram økonomirapporten for 1. tertial, det vil seie dei fire første månadane i 2019. Rapporten syner den økonomiske stoda til kommunen og inneheld også framlegg om å justere det vedtekne budsjettet for 2019.

(06.06.2019)

Legger disse kommunale eiendommene ut for salg

Byrådet har lagt frem sin årlige liste med aktuelle eiendommer som kan selges i 2019.

(29.05.2019)

Vil legge til rette for grønn næringsutvikling

Byrådet legger frem Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen 2019-2020.

(20.05.2019)

Etablerer Samfunnssikkerhetens hus

Byrådet ønsker å styrke arbeidet med lokal og regional samfunnssikkerhet og beredskap gjennom å opprette Samfunnssikkerhetens hus.

(23.05.2019)

Legger frem årsmelding og regnskap for Bergen kommune 2018

Byrådet har avgitt innstilling til bystyret om årsmelding og regnskap 2018. Her finner du hele årsmeldingen digitalt.

(10.04.2019)

Desse oppgåvene får dei nye bydelsstyra

For å styrke folkestyret i Bergen har bystyret vedteke at det skal innførast politiske bydelsstyre. Byrådet føreslår no kva oppgåver og fullmakter styra skal ha når dei kjem på plass i 2020.

(10.04.2019)

Reviderer risiko- og sårbarhetsanalyse for Bergen

Byrådet har vedtatt oppstart av arbeid med revidert risiko- og sårbarhetsanalyse for Bergen. Klimatilpasning og informasjonssikkerhet er eksempler på utfordringer som vil bli analysert.

(28.02.2019)

Går inn for å fikse nåværende rådhus

Betongeksperter mener Rådhuset med nødvendige tiltak kan leve i minst 50 nye år. Byrådet går derfor inn for å fortsette rehabiliteringsprosjektet som planlagt.

(31.01.2019)

Tre bustadprosjekt rimelegare enn budsjettert

Sluttrekneskapen for tre kommunale bustadprosjekt viser at dei blei 28 millionar kroner rimelegare enn budsjettert.

(15.01.2019)

Gir juletilskudd til Robin Hood-huset og Frelsesarmeens slumstasjon

Byrådet tildeler de to organisasjonene 100.000 kroner hver i årets juletilskudd.

(20.12.2018)

Eidsvåg får skule og idrettshall til 516 millionar

Prosjektet for nybygg og rehabilitering av Eidsvåg skole med idrettshall er klart for gjennomføringsvedtak. Prosjektet har ein totalkostnadsramme på 516,4 millionar kroner.

(12.12.2018)

Gir kulturhuset i Åsane klarsignal

Byrådet rår til at nytt kulturhus i Åsane kan gjennomførast med ein kostnad på totalt 196,5 millionar kroner. Kulturhuset skal husast saman med ein ny vidaregåande skule.

(12.12.2018)