Gå tilbake til:
Du er her:

Økonomi og administrasjon

Eidsvåg får skule og idrettshall til 516 millionar

Prosjektet for nybygg og rehabilitering av Eidsvåg skole med idrettshall er klart for gjennomføringsvedtak. Prosjektet har ein totalkostnadsramme på 516,4 millionar kroner.

(12.12.2018)

Gir kulturhuset i Åsane klarsignal

Byrådet rår til at nytt kulturhus i Åsane kan gjennomførast med ein kostnad på totalt 196,5 millionar kroner. Kulturhuset skal husast saman med ein ny vidaregåande skule.

(12.12.2018)

Ønskjer tettare samarbeid om kollektivtrafikken i Bergensområdet

Administrasjonen i Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune har gått i dialog for å vurdere eit tettare samarbeid om kollektivtrafikken i Bergensområdet. Bakgrunnen er eit felles ønske om å sikre betre samordning og styrke tilbodet til dei reisande.

(22.11.2018)

Tilleggsinnstillingen til bybudsjettet er klar

Byrådet har lagt frem tilleggsinnstilling til budsjett 2019 og handlings- og økonomiplan 2019-2022.

(22.11.2018)

Saman eig vi selskap for 7,7 milliardar

Den samla eigarskapen til Bergen kommune er no mellom to permar i den ferske eigarskapsmeldinga frå byrådet. Kommunen eig 35 aksjeselskap med ein rekna marknadsverdi på 7,7 milliardar kroner.

(21.11.2018)

Ny kemner ansatt

Byrådet har ansatt Anita Giæver Hansen i stillingen som kemner i Bergen kommune. Hun overtar etter Lasse Hunsrød som går av med pensjon ved nyttår.

(01.11.2018)

Vil reforhandle byvekstavtalen

Byrådet har behandlet en invitasjon fra Samferdselsdepartementet om forhandlinger om byvekstavtale for Bergensområdet.

(24.08.2018)

Foreslår å opprette bydelsstyrer

Byrådet foreslår at det opprettes bydelsstyrer fra 2020. - Bergen skal preges av åpenhet, inkludering og maktspredning. Vi ønsker at bydelsstyrene skal bidra til å sette lokale initiativ og saker tydeligere på dagsorden, sier byrådsleder Harald Schjelderup.

(24.08.2018)

God budsjettstyring

Etter årets fire første måneder ligger Bergen kommune an til et positivt budsjettavvik på 12,1 millioner sammenlignet med vedtatt budsjett. Byrådet foreslår blant annet en styrking av barnevernet og avlastningstilbud for psykisk syke barn og unge.

(07.06.2018)

Ønsker bedre mobildekning i bergensområdet

Byrådet har behandlet flere innbyggerforslag som gjelder bedre mobildekning på tre konkrete områder.

(24.05.2018)

Legger frem kommunens første gravferdsplan

Byrådet legger frem gravferdsplan for Bergen 2018-2028.

(16.05.2018)

Vil at Bergen skal bli en aktiv fairtradeby

Byrådet vil bidra til positive endringer for ansvarlig og bærekraftig næringsutvikling i Bergen, og legger frem strategi for etisk og rettferdig handel 2018-2022.

(16.05.2018)

Ber om løyve til å starte arbeid på rådhuset

Byrådet ber bystyret om å løyve til å gjennomføre dei innvendige og utvendige arbeida på Bergen Rådhus. Kostnadsramma er på til saman 450 millionar kroner.

(16.05.2018)

Vil bevilge 5,2 millioner til konkursboet etter sykkel-VM

Byrådet vil anbefale at bystyret bevilger et tilskudd på inntil 5.2 millioner kroner til å dekke kostnader forbundet med gjennomføring av sykkel-VM 2017.

(19.04.2018)

Slepp nynorsken fri i kommunen

Byrådet ønskjer å betre kåra for nynorsken i Bergen. Alle tilsette skal fritt kunne skrive på den målforma dei ønskjer i tenesta for kommunen. Nynorsk skal også bli meir synleg.

(10.01.2018)