Gå tilbake til:
Du er her:

Økonomi og administrasjon

404,7 millioner bedre enn budsjett

Årets siste tertialrapport viser at driften av Bergen kommune går 404,7 millioner kroner bedre enn budsjett. Hovedforklaringen ligger i økte skatteinntekter og god økonomistyring.

(26.10.2017)

Foreslår tiltak mot ufrivillig deltid

Byrådet skal neste uke ta stilling til en sak med tiltak som skal utvikle en heltidskultur i kommunen.

(24.08.2017)

Legger frem handlingsplan for næringsutvikling

Byrådet legger frem handlingsplan for næringsutvikling i Bergen 2017-18.

(24.05.2017)

Ber om tilleggbevilgning til sykkel-VM

På grunn av ekstraordinære beredskaps- og driftsbehov under sykkel-VM, foreslår byrådet en tilleggsbevilgning på 45,4 millioner.

(24.05.2017)

Skal behandle søknad om tilleggsbevilgning til TV-aksjonen 2017

Byrådet skal behandle søknad om tilleggsbevilgning til TV-aksjonen 2017 til UNICEF.

(11.05.2017)

Enig om kjøp av tomt til skole på Tunesflaten

Kommunen har forhandlet om å kjøpe deler av en eiendom på Tunesflaten i Ytrebygda til skole og flerbrukshall. Byrådet anbefaler å godkjenne tomtekjøpet til 35 millioner kroner.

(04.05.2017)

Oppretter senter for digitalisering av Bergen kommune

Byrådet ønsker å skape kultur for digitalisering og innovasjon i kommunen. Til å drive frem dette arbeidet skal etableres et eget fagsenter for innovasjon.

(27.04.2017)

Vil samarbeide regionalt om digitalisering

Byrådet har behandlet sak om regionalt samarbeid om økt digitalisering av kommunens tjenester.

(26.04.2017)

Anmelder manglende varsling

Bergen kommune er kjent med at en privat barnehage ikke har meldt videre mistanker om vold i nære relasjoner. Byrådet har valgt å anmelde dette forholdet.

(26.04.2017)

Vil rehabilitere heile rådhuset

Byrådet ønskjer å rehabilitere Bergen Rådhus også på innsida når det likevel skal gjerast arbeid med fasaden.

(26.04.2017)

Listar opp krav til seriøs byggenæring

Byrådet har laga oversikt over korleis kommunen jobbar med å stille krav til seriøsitet i byggenæringa og motverke arbeidsmarknadskriminalitet i same bransjen.

(21.04.2017)

Vil kjøpe inn mer fra gründere

Byrådet foreslår å åpne mer opp for gründere og innovasjon når kommunen går til anskaffelser.

(20.04.2017)

Anbefaler salg av kommunale eiendommer

Byrådet har behandlet sak om hvilke kommunale eiendommer som kan klargjøres for salg i løpet av 2017.

(07.04.2017)

Ser på målene for de seks største selskapene

Bergen kommune har eierinteresser i 34 aksjeselskaper og 2 interkommunale selskap. Byrådet har sett på hvordan det gikk med de seks største selskapene i 2015.

(15.12.2016)

Flagger på kvinnedagen

Byrådet har vedtatt at Bergen kommune skal flagge på den internasjonale kvinnedagen 8. mars og på Nordens dag 23. mars i 2017.

(07.03.2017)