Gå tilbake til:
Du er her:

Økonomi og administrasjon

Vil reforhandle byvekstavtalen

Byrådet har behandlet en invitasjon fra Samferdselsdepartementet om forhandlinger om byvekstavtale for Bergensområdet.

(24.08.2018)

Foreslår å opprette bydelsstyrer

Byrådet foreslår at det opprettes bydelsstyrer fra 2020. - Bergen skal preges av åpenhet, inkludering og maktspredning. Vi ønsker at bydelsstyrene skal bidra til å sette lokale initiativ og saker tydeligere på dagsorden, sier byrådsleder Harald Schjelderup.

(24.08.2018)

God budsjettstyring

Etter årets fire første måneder ligger Bergen kommune an til et positivt budsjettavvik på 12,1 millioner sammenlignet med vedtatt budsjett. Byrådet foreslår blant annet en styrking av barnevernet og avlastningstilbud for psykisk syke barn og unge.

(07.06.2018)

Ønsker bedre mobildekning i bergensområdet

Byrådet har behandlet flere innbyggerforslag som gjelder bedre mobildekning på tre konkrete områder.

(24.05.2018)

Legger frem kommunens første gravferdsplan

Byrådet legger frem gravferdsplan for Bergen 2018-2028.

(16.05.2018)

Vil at Bergen skal bli en aktiv fairtradeby

Byrådet vil bidra til positive endringer for ansvarlig og bærekraftig næringsutvikling i Bergen, og legger frem strategi for etisk og rettferdig handel 2018-2022.

(16.05.2018)

Ber om løyve til å starte arbeid på rådhuset

Byrådet ber bystyret om å løyve til å gjennomføre dei innvendige og utvendige arbeida på Bergen Rådhus. Kostnadsramma er på til saman 450 millionar kroner.

(16.05.2018)

Vil bevilge 5,2 millioner til konkursboet etter sykkel-VM

Byrådet vil anbefale at bystyret bevilger et tilskudd på inntil 5.2 millioner kroner til å dekke kostnader forbundet med gjennomføring av sykkel-VM 2017.

(19.04.2018)

Slepp nynorsken fri i kommunen

Byrådet ønskjer å betre kåra for nynorsken i Bergen. Alle tilsette skal fritt kunne skrive på den målforma dei ønskjer i tenesta for kommunen. Nynorsk skal også bli meir synleg.

(10.01.2018)

Legger frem andre tilleggsinnstilling til budsjettet

Byrådet har i dag lagt frem sin andre tilleggsinnstilling til budsjettet for 2018 og handlings- og økonomiplan 2018-2021. Den fanger blant annet opp endringer i budsjettavtalen på Stortinget om statsbudsjettet.

(07.12.2017)

Kommunen vil sikre seg gassverktomten

Byrådet vil kjøpe tilbake gassverktomten fra BIR AS.

(29.11.2017)

Kommunen vil kjøpe Postterminalen

Byrådet rår til at Bergen kommune tar over Postterminalen på Minde. Eigedomen skal sikre kommunen ein sentral skuletomt i Årstad bydel.

(29.11.2017)

404,7 millioner bedre enn budsjett

Årets siste tertialrapport viser at driften av Bergen kommune går 404,7 millioner kroner bedre enn budsjett. Hovedforklaringen ligger i økte skatteinntekter og god økonomistyring.

(26.10.2017)

Foreslår tiltak mot ufrivillig deltid

Byrådet skal neste uke ta stilling til en sak med tiltak som skal utvikle en heltidskultur i kommunen.

(24.08.2017)

Legger frem handlingsplan for næringsutvikling

Byrådet legger frem handlingsplan for næringsutvikling i Bergen 2017-18.

(24.05.2017)