Gå tilbake til:
Du er her:

Øker bunnfradrag for eiendomsskatt

Byrådet foreslår å endre bunnfradraget for eiendomsskatten i 2017. Fradraget for boliger blir økt fra 750.000 til 850.000 kroner.

Endringene kommer i byrådets andre tilleggsinnstilling til budsjett for 2017 og handlings- og økonomiplan for årene 2017-2020. Bakgrunnen for endringene er oppdaterte opplysninger fra Skatteetaten og oppfølging av byrådsplattformen. De fleste boligene i Bergen får eiendomsskatten beregnet med utgangspunkt i ligningsverdien på boligen.

Etter at byrådet la frem bybudsjettet i september, har det kommet inn nye tall fra Statistisk sentralbyrå som viser endringene i ligningsverdien på boligene i Bergen. De oppdaterte tallene viser en gjennomsnittlig vekst i formuesgrunnlag på 7,8 prosent. Eiendomsskatten for 2017 er basert på ligningen for 2015.

Vekst i ligningsverdien

Det oppdaterte takstgrunnlaget ville gitt kommunen en økning i inntektene fra eiendomsskatt på bolig med 54 millioner kroner. Og bergenserne hadde fått en tilsvarende større regning fra Bergen kommune.

- Økningen i eiendomsskatt skyldes både vekst i boligprisene og flere nye boliger. Med et større bunnfradrag sikrer vi en mer sosial innretning på eiendomsskatten, sier finansbyråd Dag Inge Ulstein.

Utgjør 24 millioner i mindre inntekter

Byrådet foreslår å øke bunnfradraget fra 750.000 til 850.000 kroner. Dette grepet betyr en reduksjon i inntektene fra eiendomsskatt på bolig med om lag 24 millioner kroner. Skattesatsen for eiendomsskatt blir uendret på 2,6 promille for boliger og 5 promille for næringseiendom.

- I byrådets politiske plattform står det at vi skal vurdere å øke bunnfradraget eller gjøre skatten med sosialt rettferdig dersom kommunens inntekter fra eiendomsskatt øker. Det gjør vi med denne endringen, sier finansbyråd Dag Inge Ulstein.

Budsjettavtale innarbeidet

I tilleggsinnstillingen har byrådet ellers innarbeidet budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og V og KrF om statsbudsjettet. Det er lagt inn midler til flere barnehagelærere og flere lærere på de laveste trinnene i skolen. I tillegg øremerkes tilskudd til nye årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.