Gå tilbake til:
Du er her:

Støtter miljøkrav i innkjøpsregler

Regjeringen foreslår at minimering av miljøbelastningen skal bli vektlagt når det offentlige gjør innkjøp. Byrådet er positiv til endringen i forskriften.

Bergen kommune er invitert til å gi høringsuttalelse i forbindelse med at Nærings- og handelsdepartementet har laget utkast til nye regler om anskaffelser. En ny bestemmelse om miljø skal tas inn i regelverket.

Forslaget følger opp endringer som er gjort i lov om offentlige anskaffelser. Byrådet anbefaler at kommunen gir en positiv uttalelse.

I forslaget til ny forskrift heter det at oppdragsgivere skal legge vekt på å minimere belastningen en anskaffelse kan ha for miljøet. Regelen åpner for at kommunen kan stille miljøkrav og kriterier i alle trinn av anskaffelsen der dette er relevant. I de tilfellene der miljøhensynet et kriterium for å tildele kontrakt, bør hensynet til miljøbelastningen bli vektet med 30 prosent.

Bystyret skal avgi endelig uttalelse. Saken går derfor videre til behandling i komité og bystyre.

Les dokumentene i saken