Gå tilbake til:
Du er her:

Anbefaler salg av kommunale eiendommer

Byrådet har behandlet sak om hvilke kommunale eiendommer som kan klargjøres for salg i løpet av 2017.

Fagavdelingen har presentert en liste med aktuelle eiendommer og potensialet som ligger i hver av dem. Tilsammen anslås inntektspotensialet til cirka 50-60 millioner kroner.

Dersom det ikke oppnås antatt markedsverdi for enkelteiendommene, vil administrasjonen vurdere å avvente salg for å vurdere markedet på et senere tidspunkt.

Les dokumentene i saken.