Gå tilbake til:
Du er her:

Oppretter senter for digitalisering av Bergen kommune

Byrådet ønsker å skape kultur for digitalisering og innovasjon i kommunen. Til å drive frem dette arbeidet skal etableres et eget fagsenter for innovasjon.

Finansbyråden har lagt frem en sak om "Digitalisering og innovasjon i Bergen kommune 2017-2020". Saken angir retning for arbeidet med en ny strategi for digitalisering og innovasjon som kommer senere i år. Formålet med saken er å legge forholdene til rette for at innsatsen på digitaliserings- og innovasjonsområdet i Bergen kommunen blir forsterket og mer koordinert.

Fagsenter

For å drive frem arbeidet, blir det foreslått å opprette et eget fagsenter for innovasjon. Dette senteret skal ha sitt hjem i Seksjon for digitalisering og innovasjon i Byrådsavdeling for finans, innovasjon og eierskap.

Senteret skal bistå med tilgang på tilgjengelig infrastruktur og bidra til samhandling på tvers av sektorene i kommunen. Senteret skal medvirke til at det blir skapt en kultur for digitalisering og innovasjon i Bergen kommune. Det nye senteret skal også være en samarbeidspartner for eksterne aktører som har konkrete ideer til digitaliseringsprosjekter i kommunen.

LES OGSÅ: Vil samarbeide regionalt om digitalisering

Følger opp nasjonale mål

Saken er bygd opp rundt de nasjonale målene som er satt i stortingsmålene "Digital agenda for Norge". Tiltakene som er skissert i sakene, skal bidra til at Bergen kommune oppfyller de nasjonale målene.

Finansbyråden ønsker at Bergen kommune skal være med på å samordne arbeidet med å digitalisere kommunesektoren og være en pådriver for å finne frem til helhetlige og felles løsninger for offentlig sektor.

Ny styring av prosjekter

Et sentralt tiltak i byrådssaken er at det blir innført såkalt porteføljestyring i Bergen kommune. Dette skal sikre at kommunen gjennomfører riktige prosjekter til rett tid, og at alle prosjektene følger gjeldende mål og strategier.

Les dokumentene i saken.