Gå tilbake til:
Du er her:

Vil samarbeide regionalt om digitalisering

Byrådet har behandlet sak om regionalt samarbeid om økt digitalisering av kommunens tjenester.

I forlengelsen av arbeidet som finner sted i Bergen kommune knyttet til tjenester som kan digitaliseres, har Byrådsavdeling for finans, innovasjon og eiendom på oppfordring fra nabokommunene tatt initiativ til et regionalt samarbeid på digitaliseringsområdet. Arbeidet er forankret gjennom rådmennene i de største nabokommunene samt KS nasjonalt og regionalt. Det er søkt medfinansiering gjennom Fylkesmannens skjønnsmidler.

Prosjektet "Samordnet regional digitalisering" er etablert for å forsterke og koordinere det regionale arbeidet på digitaliseringsområdet i Bergens-regionen.

Byrådet slutter seg til opplegget, og ber om at oppdatert ressursbehov må være klart til tertialrapport 2-2017.

LES OGSÅ: Oppretter senter for digitalisering av Bergen kommune

Les dokumentene i saken.