Gå tilbake til:
Du er her:

Enig om kjøp av tomt til skole på Tunesflaten

Kommunen har forhandlet om å kjøpe deler av en eiendom på Tunesflaten i Ytrebygda til skole og flerbrukshall. Byrådet anbefaler å godkjenne tomtekjøpet til 35 millioner kroner.

Tunesflaten ligger langs ved bybanestoppet i Råstølen. Søråshøgda skole har utfordringer med kapasiteten. Derfor er det i skolebruksplanen vedtatt at det skal reises en satelittskole på Tunesflaten som skal avlaste hovedskolen. På samme sted skal det også bygges en flerbrukshall. Eiendommen det gjelder er allerede regulert til formålet undervisning, idrett og grønnstruktur.

Etat for bygg og eiendom har gjennomført forhandlinger med grunneierne med sikte på å overta deler av eiendommen. Forslag til avtale om kjøp er nå signert. Avtalen har en pris på 35 millioner kroner og omfatter et areal på 25,7dekar. Av dette er 21,7 dekar regulert til undervisning og idrett, mens fire dekar er regulert til grønnstruktur.

Den planlagte skolen skal bygges som et modulbygg. Den vil etter planen stå ferdig høsten 2018. På grunn av avtalens verdi skal kjøpet godkjennes av komité for finans, kultur og næring.

Saken går videre til behandling i komité for finans, kultur og næring.

Les dokumentene i saken