Gå tilbake til:
Du er her:

Legger frem handlingsplan for næringsutvikling

Byrådet legger frem handlingsplan for næringsutvikling i Bergen 2017-18.

Med planen ønsker byrådet å styrke kommunens arbeid med næringsutvikling, med særlig vekt på samarbeid med og utvikling av nettverksorganisasjoner og klynger, innovasjon og entreprenørskap.

- Verdiskaping og en trygg økonomi er en av grunnpilarene for byrådet, og Handlingsplan for næring skal sette vår politikk for flere bedrifter og flere arbeidsplasser ut i live. Vi har bygget opp en styrket og mer slagkraftig næringsavdeling, og vi tar offensive grep mot arbeidsledighet, sier næringsbyråd Julie Andersland.

- Handlingsplanen skal forsterke det gode arbeidet som allerede gjøres for å sørge for at Bergen også i fremtiden har mange bein å stå på og et mangfoldig og nyskapende næringsliv.

Mål for perioden

Mål for næringsutvikling i Bergensregionen i 2017-2018 inkluderer:

  1. Økt tilgang til næringsareal
  2. Bergen skal være en attraktiv kommune å etablere seg i
  3. Bergen skal være blant Norges beste næringsregioner (målt i NHOs kommune-NM)

Innovasjon og entreprenørskap

Innovasjon og entreprenørskap er en grunnleggende føring for næringsutviklingsarbeidet, som det fremgår av Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2015-2020 og i byrådets plattform. Planen legger også vekt på at arbeidet som skjer lokalt må sees i sammenheng med FNs globale bærekraftmål.

Motvirke arbeidsledighet

Byrådet ønsker at kommunen legger til rette for flere bedriftsetableringer, ny industri og spesielt grønn vekst, slik at Bergen når målet om å bli Norges grønneste storby. Et annet viktig satsingsområde er å motvirke arbeidsledighet. Blant annet har byrådet i samarbeid med andre offentlige og private virksomheter igangsatt prosjekter som Orntli’ arbeid og Mulighetsbanken.

Handlingsplanen skal rulleres hvert annet år. Saken skal videre til behandling i komite og bystyre.

Les dokumentene i saken