Gå tilbake til:
Du er her:

Ber om tilleggbevilgning til sykkel-VM

På grunn av ekstraordinære beredskaps- og driftsbehov under sykkel-VM, foreslår byrådet en tilleggsbevilgning på 45,4 millioner.

Forslaget er basert på de ekstraordinære beredskaps- og driftskontinuitetsbehov som er identifisert under forberedelsene til Sykkel-VM 2017, og som det ikke finnes budsjettdekning for i de opprinnelige bevilgningene til Sykkel-VM 2017 eller i eksisterende budsjetter.

Alle byrådsavdelingene i Bergen kommune har nå identifisert sitt tiltaks- og ressursbehov. Det er utarbeidet en oversikt over de ekstrabevilgninger som det er behov for i den enkelte byrådsavdeling. Den ligger i byrådssaken.

Saken skal videre til behandling i komite og bystyre.

Les dokumentene i byrådssaken

MER OM SYKKEL-VM: Slik vil sykkel-VM prege byen