Gå tilbake til:
Du er her:

Foreslår tiltak mot ufrivillig deltid

Byrådet har tatt stilling til en sak med tiltak som skal utvikle en heltidskultur i kommunen. Den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen er nå på 79,6 prosent.

Den gjennomsnittlige størrelsen på stillinger i Bergen kommune er om lag på samme nivå som øvrige kommuner og fylkeskommuner. Blant deltidsansatte i Bergen er stillingsstørrelsen på 54 prosent. Det er innenfor helse og omsorg at stillingsstørrelsen er lavest. Her har de ansatte i snitt 68,9 prosent stilling. Det er også på nivå med Kommune-Norge for øvrig.

Fagarbeidere først ut

I første omgang vil tiltakene i saken være rettet mot to etater i Byrådsavdeling for helse og omsorg (BHO) i tillegg til barnehagene i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett. I første omgang skal tiltakene rettes mot dem som er fagarbeidere.

Helsebyråden skal velge ut de to etatene som vil være omfattet i oppstarten. Aktuelle etater er Etat for tjenester til utviklingshemmede, Etat for alders- og sykehjem og Etat for hjemmebaserte tjenester. Disse etatene har samlet en andel med deltidsansatte på 48,8 prosent. Den gjennomsnittlige størrelsen på stillingene er på 65,9 prosent.

Bedre omdømme og kvalitet

Målene med tiltakene tredelt: Kvaliteten på tjenestene skal bli bedre ved at brukerne møter kjente og faste ansatte i hele stillinger. Kommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver som tilbyr faste hele stillinger og gir tilbud om jobb til lærlingene etter utdanning. Kommunen skal ha et system for bemanning som bidrar til kvalitet for brukerne av tjenestene.

Tiltakene omfatter både at det blir ansatt personer i faste og hele stillinger for å dekke behovet for bemanning og at systemet for innhenting av vikarer blir endret. For hele oversikten over tiltakene, vises det til byrådssaken.

Positive ringvirkninger

I saken mener byrådet at en styrket heltidskultur vil gi positive ringvirkninger for kommunen. Omdømmet blir bedret og vi blir en mer attraktiv arbeidsplass med sterkere faglig fellesskap. For dem som bruker tjenestene våre, vil det å ha færre ansatte å forholde seg til gi en bedre kvalitet.

Gjennom å tilsette flere i faste, hele stillinger, også til å løse bemanningsbehov vil Bergen kommune redusere både innkjøp via kommersielle bemanningsbyrå, antallet midlertidige tilsatte og tilkallingsvikarer.

Les dokumentene i saken