Gå tilbake til:
Du er her:

Kommunen vil sikre seg gassverktomten

Byrådet vil kjøpe tilbake gassverktomten fra BIR AS.

Den tidligere gassverktomten ligger i Torborg Nedreaasgate 5 og eies av BIR AS/BIR Nett.

Tomten med det tidligere gassverkbygget er en del av den eiendommen som i 2010 ble solgt fra Bergen kommune til BIR AS for å brukes som bossug-anlegg.

Bygningen er i svært dårlig forfatning og må enten enten totalrehabiliteres eller gjenreises. BIR tilbyr tomten til Bergen kommune for mellom 900.000 og 1.000.000 kroner.

Fagetaten er negativ til kjøp, og mener prisen er for høy i forhold til kostnadene ved å rehabilitere bygget. Byrådet vil likevel at kommuen kjøper og eier tomten, fordi den anses som strategisk viktig i utviklingen av området rundt Dokken.

Byrådet bevilger tre millioner til kjøp og opparbeidelse av park på tomten.

Les dokumentene i saken