Gå tilbake til:
Du er her:

Ønsker bedre mobildekning i bergensområdet

Byrådet har behandlet flere innbyggerforslag som gjelder bedre mobildekning på tre konkrete områder.

Det har kommet inn tre innbyggerforslag som gjelder bedre mobildekning på utvalgte området i Bergen. Byrådet ser det derfor hensiktsmessig å se på disse sammen.

Etter byrådets mening ligger det ikke under kommunens kjerneoppgaver å engasjere seg direkte i utbygging av basestasjoner. Velfungerende bysamfunn er avhengig av god mobildekning, og byrådet ser på det som sin viktigste oppgave å påvrike teleoperatørene til å oppfylle sine forpliktelser i henhold til tildelt konsesjon.

Byrådet vil sette i gang en systematisk kartlegging av mobildekningen i ulike deler av kommunen, for å kunne følge opp selskaper med konsesjon i området. Byrådet ønsker ikke å selv sette i verk tiltak for bedre mobildekning.

Les dokumentene i saken om mobildekning i Gullfjellsområdet

Les dokumentene i saken om mobildekning i området Totland, Livarden, Grindåsen, Frotveit og Bontveit

Les dokumentene i saken om mobildekning i Indre Sædal

Sakene skal videre til behandling i komité og bystyre.