Gå tilbake til:
Du er her:

Vil reforhandle byvekstavtalen

Byrådet har behandlet en invitasjon fra Samferdselsdepartementet om forhandlinger om byvekstavtale for Bergensområdet.

Byvekstavtalen for Bergen ble inngått 28. juni 2017 og bompengeopplegget/bypakken vedtatt av Stortinget 20. desember 2017. Det geografiske området er så langt begrenset til Bergen kommune.

Målet er at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing.

Løsningene som velges må bidra til å sikre bedre mobilitet totalt sett, spesielt ved å tilrettelegge for attraktive alternativer til privatbil og bedre framkommelighet for næringstransporten. Avtalen gjelder for perioden 2017-2023. I avtalen heter det at den skal reforhandles etter revisjon av Nasjonal transportplan og senest våren 2018 etter at Stortinget har behandlet Nasjonal transportplan 2018-2029 og den nye bypakken for Bergen. Deretter skal avtalen reforhandles hvert fjerde år ved rulleringen av Nasjonal transportplan.

Bergen kommune er invitert til forhandlinger om byvekstavtale for Bergensområdet. Byrådet innstiller på at byråd for byutvikling Anna Elisa Tryti representerer Bergen kommune i den politiske styringsgruppen. Videre at byråden, samt leder for Komite for miljø og byutvikling Geir Steinar Dale (Ap) og gruppeleder for største opposisjonsparti Hilde Onarheim (H) representerer Bergen i det administrative forhandlingsutvalget.

Til nå er det geografiske området for byvekstavtalen begrenset til Bergen kommune. I reforhandlingene blir også kommunene Askøy, Fjell, Lindås og Os invitert til forhandlingene.

Les dokumentene i saken