Gå tilbake til:
Du er her:

Vil legge til rette for grønn næringsutvikling

Byrådet legger frem Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen 2019-2020.

Planen beskriver hvordan Bergen kommune skal arbeide med næringsutvikling for å bidra til å nå målene i Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2015–2020. Visjonen i den strategiske næringsplanen er at "Bergensregionen innen 2025 skal være ledende i Norge på innovasjon, entreprenørskap og bærekraftig næringsutvikling".

- Byrådet ønsker å føre en aktiv næringspolitikk ved å legge til rette for flere bedriftsetableringer, ny industri og spesielt grønn vekst, slik at Bergen når målet om å bli Norges grønneste storby, sier byråd for klima, kultur og næring, Julie Andersland.

Målene i den nye handlingsplanen bygger på de samme målene som planen for 2017-2018:

  1. Økt tilgang til næringsareal
  2. Bergen skal være en attraktiv kommune å etablere seg i
  3. Bergen skal være blant Norges femten beste kommuner i NHOs Kommune-NM

Saken skal videre til behandling i komité og bystyre.

Les planen i saksdokumentene