Gå tilbake til:
Du er her:

Her er sakene fra byrådet 23. mars

Byrådet støtter fylkets søknad om belønningsmidler, har godkjent utbyggingsavtaler på Sandsli og har behandlet reguleringsplaner for boliger i Fana og Ytrebygda.

På sitt møte torsdag 23. mars har byrådet behandlet følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet har fattet vedtak:

Byrådet har også behandlet tre skjenkesaker.

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under bergen.kommune.no/bksak - Politiske saker og spørsmålsregister.