Gå tilbake til:
Du er her:

Her er sakene fra byrådet 20. april

Byrådet har lagt frem Bergen kommunes årsmelding for 2016 samt årsrapport for skjenkesaker 2016. Byrådet har også tatt stilling til salg av kommunale eiendommer.

På sitt møte torsdag 20. april har byrådet behandlet følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet har fattet vedtak:

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under bergen.kommune.no/bksak - Politiske saker og spørsmålsregister.