Gå tilbake til:
Du er her:

Her er sakene fra byrådet 12. oktober

Byrådet har fattet gjennomføringsvedtak for Skeievegen gang-og sykkelveg søndre del, og anbefaler at det innføres fleksibel gebyrmodell på renovasjonstjenester.

På sitt møte torsdag 12. oktober har byrådet behandle følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet har fattet vedtak:

Byrådet har også behandlet en skjenkesak.

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

Byrådet har også behandle flere klagesaker.

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under bergen.kommune.no/politikk Politiske saker og spørsmålsregister.