Gå tilbake til:
Du er her:

Her er sakene fra byrådet 19. oktober

Aktuelle saker er deltakelse i kunnskapsklynge innen musikkterapi og høringsuttalelse om varig tilrettelagt arbeid.

På sitt møte torsdag 19. oktober har byrådet behandlet følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet har fattet vedtak:

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under bergen.kommune.no/politikk Politiske saker og spørsmålsregister.