Gå tilbake til:
Du er her:

Her sak fra byrådet 2. november

Aktuell sak er ekstern utlysning for gjennomføring av Tall Ships Races 2019.

På sitt møte torsdag 2. november har byrådet behandlet følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet har fattet vedtak:

Byrådet har i tillegg behandlet to skjenkesaker.

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

  • Ingen saker

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under bergen.kommune.no/politikk Politiske saker og spørsmålsregister.