Gå tilbake til:
Du er her:

Her er sakene fra byrådet 9. november

Byrådet legger frem plan for bedre legetjenester, vil avvikle Bergen arrangementsselskap AS og overfører det praktiske ansvaret for Hansabysamarbeidet fra kommunen til Museum Vest.

På sitt møte torsdag 9. november har byrådet behandlet følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet har fattet vedtak:

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

Byrådet har også behandlet en rekke klagesaker.

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under bergen.kommune.no/politikk Politiske saker og spørsmålsregister.