Gå tilbake til:
Du er her:

Her er sakene fra byrådet 14. desember

Byrådet legger kart for blå og grønn natur i Bergen på høring, og vil selge Soltun aldershjem.

På sitt møte torsdag 14. desember har byrådet behandlet følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet skal fatte vedtak:

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under bergen.kommune.no/politikk Politiske saker og spørsmålsregister.